ReportajStiri

Ce presupune ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29.03.2020

226views

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29.03.2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Art.1 – (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în 
exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00-13.00 
dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum 
tratamentele oncologice planificate, dializă etc. folosind mijloacele proprii de 
deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar 
special destinat.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (1) se
prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să 
cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul 
deplasării, data și semnătura.
(3) Circulația persoanelor prevăzute la alin.(1), în afara locuinței/gospodăriei,
este permisă și în intervalul orar 20.00 – 21.00, dacă aceasta se face pentru a asigura 
nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinței/gospodăriei.
Declarația pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în 
acest scop.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare 
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.2 – (1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de 
strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe 
militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a 
facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul 
orar 11.00-13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de 
vârstă.
(2) Măsura se aplică începând cu data de 30 martie 2020.

Art.3 – (1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără 
aprobarea autorităților competente, vor fi sancționate contravențional conform 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de 
asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi 
obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu 
carantinarea lor.
(2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate 
în afara spațiului de izolare, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și 
regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate 
să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare 
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.4 – (1) La intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii 
autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 
tone optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre 
curse, pentru una dintre următoarele modalități de protecție împotriva răspândirii 
COVID-19:
a) carantinarea în spații puse la dispoziție de către angajator;
b) izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se 
gospodăresc, sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil;
c) carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile 
administrației publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării.
(2) Opțiunea pentru una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1) se 
materializează prin completarea, de către conducătorii autovehiculelor de transport 
marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, a unei declarații pe 
propria răspundere prin care își asumă una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și piloților de 
aeronave și personalului navigant.
(4) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.5 – (1) Se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de 
izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces 
persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea 
funcționării producției, transportului și distribuției energiei electrice și gazelor 
naturale, a activităților de întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor 
specifice, precum și a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv, extracție, 
producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate energetice 
necesare funcționării corespunzătoare Sistemului Energetic Național în concordanță 
cu prevederile Planurilor proprii de continuitate a activităților de bază în cazul 
instituirii stării de urgență pe teritoriul României.
(2) Refuzul izolării preventive de către personalul prevăzut la alin.(1) atrage 
răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020, ora 12.00.

Art.6 – (1) Autoritățile administrației publice locale vor asigura montarea de 
dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe 
raza unității administrativ-teritoriale și vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor 
și alte spații comune.
(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.7 – (1) Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației 
publice locale care au în subordine sau în coordonare unități sanitare vor asigura la 
cerere spații hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din 
sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în rândul 
cadrelor medicale sau al familiilor acestora.
(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.8 – (1) În perioada stării de urgență prețurile la energie electrică și termică, 
gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate și carburanți nu pot fi majorate peste 
nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanțe militare, acestea putând fi doar 
diminuate în funcție de cerere și ofertă.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.9 – (1) În perioada în care este instituită starea de urgență, alertele sanitare, 
comunicatele, textele, materialele fotografice și audio-video cu mesaje de interes 
public care sprijină măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, guvernamentale 
și/sau sponsorizate de către operatorii economici publici sau privați, persoane fizice 
sau organizații neguvernamentale, vor fi mediatizate gratuit și se vor adăuga ca timp 
suplimentar spațiului alocat pentru publicitate. 
(2) Difuzarea categoriilor de mesaje prevăzute la alin. (1) va fi solicitată
radiodifuzorilor sau instituțiilor mass-media de către Grupul de comunicare strategică 
din cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și se vor identifica 
în momentul difuzării cu mențiunea „Mesaj de utilitate publică.” 
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.10 – (1) Pe perioada stării de urgență se autorizează Centrul de Cercetări
Științifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN1
și 
Ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul 
Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” pentru
avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor 
medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru 
tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.11 – (1) Transportul maritim și pe căile navigabile interioare, accesul 
navelor în porturile românești, precum și inspectarea și operarea navelor se desfășoară
fără restricții, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID-
19, impuse de Ministerul Sănătății.
(2) Se interzice accesul piloților la bordul navelor maritime și fluvio-maritime, 
sosite din zonele de risc roșu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecție 
stabilit de Ministerul Sănătății.
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.12 – (1) După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța militară nr.2/2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(3), 
cu următorul cuprins:
„(3) Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3 
persoane se aplică exclusiv circulației pietonale.”

Art.13 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor 
prezentei ordonanțe militare:
a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile 
prevăzute la art.1;
b) Poliția Română, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și
poliția locală, pentru măsura prevăzută la art.2;
c) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, poliția 
locală, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice 
locale, pentru măsurile prevăzute la art.3 și 4;
d) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura 
prevăzută la art.5;
e) Ministerul Sănătății și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor, pentru măsurile prevăzute la art.11.
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-5 și art.11 atrage răspunderea 
disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările 
ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate 
contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, 
prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre 
conținutul prezentei ordonanțe militare.

Departamentul pentru Situații de Urgență

Leave a Response